Dieze boven water

Korte samenvatting

Voor de gemeente Zwolle onderzoeken we hoe de vervangingsopgave van het riool kan worden benut als hefboom om de wijk toekomstbestendig te maken.

 

De uitdaging

Een deel van het riool in de Zwolse wijk Dieze Oost is binnen 10 jaar aan vervanging toe. Bij conventioneel rioolbeheer – waarvoor de werkwijze is vastgelegd in onder andere het Gemeentelijke rioolplan – wordt vervanging van het gemengde rioolsysteem zo lang mogelijk voorkomen door reparaties. Tot vervanging wordt overgegaan als daartoe aanleiding bestaat, bijvoorbeeld als bij reconstructies in de openbare ruimte werk met werk kan worden gemaakt. De gemeente Zwolle (met subsidie van de provincie Overijssel) wil laten onderzoeken of een alternatieve aanpak mogelijk is. Door de riolen niet te vervangen maar te ‘relinen’ (van binnenuit versterken) kan veel geld worden bespaard. Dit geld kan worden ingezet voor klimaatadaptatie: de herinrichting van de openbare en de particuliere ruimte.

 

Typisch ToekomstSterk

In het alternatieve plan wordt openbaar en particulier groen klimaatadaptief ingericht, waardoor het hemelwater niet meer door het riool hoeft maar door de bodem wordt opgenomen. De herinrichting van de openbare ruimte kan worden betaald uit de besparing die ontstaat door de riolen niet te vervangen maar te relinen. Door middel van een ontwerpend onderzoek tonen we aan dat wijkgericht beheer (of ontwikkelend beheer) een interessant alternatief biedt door de positieve effecten die het heeft op de bredere wijkontwikkeling en door de kansen die het biedt voor de urgente opgaven van klimaatadaptatie en energietransitie.

De wijkgerichte benadering wordt ingevuld door uit te gaan van de samenwerking met het in Dieze aanwezige coöperatieve WijBedrijf. Het WijBedrijf staat dicht bij de bewoners van de wijk waardoor communicatie makkelijker verloopt. Het kan mogelijk taken overnemen van de gemeente. Het investeren in lokale hoveniers voor de uitvoering van werkzaamheden in het kader van de wijkgerichte aanpak kan eenvoudig via de wijkonderneming opgezet worden.

 

Lees de rapportage hier!

 

Samenwerkingspartners en opdrachtgevers