Watertoets herontwikkelingslocatie Zwolle

Watertoets herontwikkelingslocatie Zwolle Korte samenvatting In opdracht van Bemog Projectontwikkeling hebben wij een watertoets uitgevoerd ten aanzien van de herontwikkelingslocatie gelegen aan de Bisschop Willebrandlaan te Zwolle. Hier moet een garage op den duur plaats gaan maken voor woningbouw.   De uitdaging In het huidige waterbeheer van de gemeente Zwolle wordt gestreefd naar duurzame en…

Herstel Molenstroom

Herstel Molenstroom in St. Oedenrode Korte samenvatting Voor de gemeente Meierijstad onderzoeken wij, samen met het ingenieursbureau Kragten, de haalbaarheid van het herstel van de historische Molenstroom.   Uitdaging Het Roois Cultureel erfgoed (RCE) en het Roois Landschap (RL) hebben het initiatief genomen om de Molenwiel In St. Oedenrode weer te verbinden met de Dommel…

Dieze boven water

Dieze boven water Korte samenvatting Voor de gemeente Zwolle onderzoeken we hoe de vervangingsopgave van het riool kan worden benut als hefboom om de wijk toekomstbestendig te maken.   De uitdaging Een deel van het riool in de Zwolse wijk Dieze Oost is binnen 10 jaar aan vervanging toe. Bij conventioneel rioolbeheer – waarvoor de…

Inspiratiedocument: de watermachine van Zwolle Noord

Inspiratiedocument: de watermachine van Zwolle Noord Korte samenvatting In een ‘inspiratiedocument’ laat ToekomstSterk in beelden en kaarten zien hoe bodem en ondergrond kunnen bijdragen aan de realisatie van de ambities uit de Ontwikkelingsvisie 2030 van de gemeente Zwolle.   De uitdaging In de Omgevingsvisie heeft de gemeente Zwolle haar ambities voor 2030 beschreven. Dat toekomstbeeld…

Bodemdaling in Gouda

Bodemdaling in Gouda Korte samenvatting Veel van de historische binnensteden in Nederland worstelen met de effecten van bodemdaling. Gouda is landelijk pioniersgemeente voor de ontwikkeling van een aanpak. ToekomstSterk is hierbij als expert en ‘dwarsdenker’ nauw betrokken.   De uitdaging Veel van de historische binnensteden in Nederland worstelen met de effecten van bodemdaling. Gouda is…

Laren regenklaar

Laren regenklaar! Korte samenvatting Bij extreme buien is de afgelopen jaren gebleken dat het regenwater in Laren – een ‘heuvelgemeente’ in het Gooi – moeilijk weg kan en beneden in het dorp woningen binnendringt. Het rioolsysteem is te klein en de gemeente vindt dit onaanvaardbaar. ToekomstSterk heeft een Masterplan opgesteld om het gehele grondgebied van…