Mark van ’t Hul ”Ik wil erachter komen op welke manieren de bestaande stad nog toekomstbestendiger gemaakt kan worden.” Ik ben een derdejaars student Stedenbouwkundig Ontwerpen aan het Saxion in Deventer. Naast dat ik een stedenbouwkundig onderzoek uitvoer voor het terugbrengen van de Molenstroom in St. Oedenrode, draag ik ook mijn steentje bij in diverse…

Rob Wildeman “Ik heb het gevoel dat samen kijken naar en samen denken over water inspirerend werkt” Nederland vecht al jaren tegen overstromingen van de zee en de rivieren en ook steeds meer tegen schade door hevige regenbuien. Maar dit ‘vechten tegen water’ is niet dé oplossing. Een verandering naar ‘Leven met water’ kan grote…

Jord Smolenaars “Jord zoekt de zaken tot op de bodem uit.” Als afgestudeerd planoloog is hij erg geïnteresseerd in klimaatadaptatie en de energietransitie. Hij is handig met GIS en rekent graag. Jord doet onderzoek naar het verbinden van klimaatadaptatie met de aanleg van warmtenetten en naar de belemmeringen die gemeenten en waterschappen ondervinden om van…

Jens Oolthuis “Met zijn planologische achtergrond, werkt Jens aan duurzaamheidsprojecten zoals klimaatadaptatie, bewonersbedrijven en zonnepanelenprojecten.” Dit doet hij door concepten te ontwikkelen en deze in uitvoering te brengen. In zijn loopbaan heeft hij hiervoor vele ervaringen opgedaan. Zo heeft Jens geholpen bij het ontwikkelen van omgevingsvisies en leegstandskaarten. Ook is hij initiatiefnemer geweest voor het…

Martin Klapwijk “Martin is gefascineerd door geothermie en vastbesloten een bijdragen te leveren aan de warmtetransitie.” Hij is een innovatief en gedreven projectmanager: een ondernemer, dwarsdenker en verbinder met een zuivere maatschappelijke en politieke antenne en een grote interesse in mensen. Recentelijk was hij betrokken bij de vorming van een consortium voor geothermie in de…

Joost Kroes “Bij innovatie hoort (regel)vrije ruimte, ruimte om te experimenteren en uit te proberen en ruimte om af en toe de verkeerde weg te mogen inslaan.” De uitdaging is om de urgente transitietrajecten, zoals energietransitie en klimaatadaptatie, toch projectmatig aan te vliegen en balans te houden in de beheersing van tijd, geld en kwaliteit.…

Koen Weytingh “Ik groeide op in een tijd van zure regen, dode vissen in de Rijn, een bom die elk moment kon vallen en apartheid in Zuid-Afrika. Één ding wist ik zeker: het kan beter.” Als civieltechnisch ingenieur is Koen altijd rusteloos op zoek naar de antwoorden op de grote opgaven waar we als deltabewoners…