Martin Klapwijk “Ik ben gefascineerd door geothermie en vastbesloten een bijdragen te leveren aan de warmtetransitie.” Ik ben een innovatief en gedreven projectmanager: een ondernemer, dwarsdenker en verbinder met een zuivere maatschappelijke en politieke antenne en een grote interesse in mensen. Recentelijk was ik betrokken bij de vorming van een consortium voor geothermie in de…

Joost Kroes “Bij innovatie hoort (regel)vrije ruimte, ruimte om te experimenteren en uit te proberen en ruimte om af en toe de verkeerde weg te mogen inslaan.” De uitdaging is om de urgente transitietrajecten, zoals energietransitie en klimaatadaptatie, toch projectmatig aan te vliegen en balans te houden in de beheersing van tijd, geld en kwaliteit.…

Koen Weytingh “Ik groeide op in een tijd van zure regen, dode vissen in de Rijn, een bom die elk moment kon vallen en apartheid in Zuid-Afrika. Één ding wist ik zeker: het kan beter.” Als civieltechnisch ingenieur ben ik altijd rusteloos op zoek naar de antwoorden op de grote opgaven waar we als deltabewoners…

Rob Wildeman “Ik heb het gevoel dat samen kijken naar en samen denken over water inspirerend werkt” Nederland vecht al jaren tegen overstromingen van de zee en de rivieren en ook steeds meer tegen schade door hevige regenbuien. Maar dit ‘vechten tegen water’ is niet dé oplossing. Een verandering naar ‘Leven met water’ kan grote…