Martin Klapwijk “Martin is gefascineerd door geothermie en vastbesloten een bijdragen te leveren aan de warmtetransitie.” Hij is een innovatief en gedreven projectmanager: een ondernemer, dwarsdenker en verbinder met een zuivere maatschappelijke en politieke antenne en een grote interesse in mensen. Recentelijk was hij betrokken bij de vorming van een consortium voor geothermie in de…

Joost Kroes “Bij innovatie hoort (regel)vrije ruimte, ruimte om te experimenteren en uit te proberen en ruimte om af en toe de verkeerde weg te mogen inslaan.” De uitdaging is om de urgente transitietrajecten, zoals energietransitie en klimaatadaptatie, toch projectmatig aan te vliegen en balans te houden in de beheersing van tijd, geld en kwaliteit.…

Koen Weytingh “Ik groeide op in een tijd van zure regen, dode vissen in de Rijn, een bom die elk moment kon vallen en apartheid in Zuid-Afrika. Één ding wist ik zeker: het kan beter.” Als civieltechnisch ingenieur is Koen altijd rusteloos op zoek naar de antwoorden op de grote opgaven waar we als deltabewoners…

Rob Wildeman “Ik heb het gevoel dat samen kijken naar en samen denken over water inspirerend werkt” Nederland vecht al jaren tegen overstromingen van de zee en de rivieren en ook steeds meer tegen schade door hevige regenbuien. Maar dit ‘vechten tegen water’ is niet dé oplossing. Een verandering naar ‘Leven met water’ kan grote…

Max Tuinman “We gaan geen transitie maken als we ons enkel op nieuwbouw richten, het gros bestaat uit de bestaande stad. Het is de kunst om de bestaande stad te begrijpen om hem vervolgens te helpen verbeteren of met rust te laten.” Max is Stedenbouwkundige en kritisch denker over de stad. Zijn ontwerpen gaan meestal…

Himke van der Velde “Energietransitie katalysator voor verbetering bestaande wijken” In de energietransitie zijn veel zaken verbonden. Zo heeft de keuze voor een warmteoplossing impact op het elektriciteitsnet. Ook komen er veel investeringen in de bebouwing en de openbare ruimte bij kijken. Door deze te koppelen aan gepland (groot) onderhoud kan niet alleen de duurzaamheid,…

Aniek Wierstra “Klimaatverandering is voor veel jongeren een donkere bui die boven ons hoofd hangt. Het gevoel van die dreiging heeft mij gemotiveerd om iets te doen met klimaat in mijn toekomstige werk.” Momenteel zit ik in mijn vierde jaar van de opleiding Klimaat & Management, een studierichting binnen Ruimtelijke Ontwikkeling. Tijdens mijn studie heb…

Astrid Zwanikken “Steden zijn veranderd in de loop der tijd en zullen blijven veranderen. Door klimaatverandering zal de stad zich verder aanpassen.” Als toekomstige planoloog wil ik mijn steentje bijdragen aan de verandering van de stad. Op dit moment zit ik in het vierde en laatste jaar van de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling met de studierichting…

Anne Weber “Steden zijn continu in beweging. Verschillende uitdagingen als energietransitie, klimaatverandering, circulariteit en de woningmarktcrisis komen samen in onze gebouwde omgeving. Hoe kunnen we al deze complexe uitdagingen toepassen in een gebied waar de ruimte zo schaars is?” Momenteel zit ik in mijn afstudeerjaar van de opleiding Stedenbouwkundig Ontwerpen, een studierichting binnen Ruimtelijke Ontwikkeling.…