Toon Waagmeester Ik ben geograaf, grafisch ontwerper, en media vormgever. Door middel van deze vaardigheden combineer ik geodata met grafische vormgeving om het zo te presenteren aan een groter publiek. Ik heb Geo Media en Design gestudeerd aan de HAS in Den Bosch, maar kom oorspronkelijk van boven de rivieren. Naast mijn werk als geograaf…

Martin Klapwijk “Ik ben gefascineerd door geothermie en vastbesloten een bijdragen te leveren aan de warmtetransitie.” Ik ben een innovatief en gedreven projectmanager: een ondernemer, dwarsdenker en verbinder met een zuivere maatschappelijke en politieke antenne en een grote interesse in mensen. Recentelijk was ik betrokken bij de vorming van een consortium voor geothermie in de…

Joost Kroes “Bij innovatie hoort (regel)vrije ruimte, ruimte om te experimenteren en uit te proberen en ruimte om af en toe de verkeerde weg te mogen inslaan.” De uitdaging is om de urgente transitietrajecten, zoals energietransitie en klimaatadaptatie, toch projectmatig aan te vliegen en balans te houden in de beheersing van tijd, geld en kwaliteit.…

Koen Weytingh “Ik groeide op in een tijd van zure regen, dode vissen in de Rijn, een bom die elk moment kon vallen en apartheid in Zuid-Afrika. Één ding wist ik zeker: het kan beter.” Als civieltechnisch ingenieur ben ik altijd rusteloos op zoek naar de antwoorden op de grote opgaven waar we als deltabewoners…

Rob Wildeman “Ik heb het gevoel dat samen kijken naar en samen denken over water inspirerend werkt” Nederland vecht al jaren tegen overstromingen van de zee en de rivieren en ook steeds meer tegen schade door hevige regenbuien. Maar dit ‘vechten tegen water’ is niet dé oplossing. Een verandering naar ‘Leven met water’ kan grote…

Max Tuinman “We gaan geen transitie maken als we ons enkel op nieuwbouw richten, het gros bestaat uit de bestaande stad. Het is de kunst om de bestaande stad te begrijpen om hem vervolgens te helpen verbeteren of met rust te laten.” Ik ben Stedenbouwkundige en kritisch denker over de stad. Mijn ontwerpen gaan meestal…

Himke van der Velde “Energietransitie katalysator voor verbetering bestaande wijken” In de energietransitie zijn veel zaken verbonden. Zo heeft de keuze voor een warmteoplossing impact op het elektriciteitsnet. Ook komen er veel investeringen in de bebouwing en de openbare ruimte bij kijken. Door deze te koppelen aan gepland (groot) onderhoud kan niet alleen de duurzaamheid,…

Aniek Wierstra “Klimaatverandering is een donkere bui boven de toekomst van jongeren. Daarom wil ik actief bijdragen aan het verminderen van de effecten van klimaatverandering met mijn werk.” Al sinds jong af aan ben ik geïnteresseerd in maatschappelijke vraagstukken. Klimaatverandering is een vraagstuk dat ook nog vele andere maatschappelijke gevolgen met zich meebrengt. Een grote…